Dette
trenger
dere

  • 5-9 deltakere
  • Møterom
  • Datamaskin med rask internettilgang
  • Skjerm/projector
  • Høyttalere
  • Ca. 2 timer
Introduksjonsvideo

Invitere deltakere