Start ny økt

Ved å registrere får dere mulighet til å pause og avslutte programmet underveis, uten at informasjon går tapt. Dere vil også motta en oppsummeringsmail etter avsluttet gjennomgang.

Ønsker dere likevel ikke å registrere, velg å starte anonymt. Merk at registrerte e-postadresse aldri vil bli misbrukt i noen sammenheng.

Logg inn

Dersom gruppen allerede er registrert, kan dere nå logge inn.